คนมีรถต้องรู้ !!

คนมีรถต้องรู้ !! อายุรถกี่ปีต้องตรวจสภาพรถ? แล้วตรวจไปเพื่ออะไร ?

หลายคนคงมีคำถามในใจว่า รถยังใหม่อยู่ทำไมต้องตรวจสภาพรถ เพิ่งใช้มาไม่กี่ปีเอง ? วันนี้ 724 ประกันออนไลน์จะมาไขข้อสงสัยให้รู้ ว่ารถกี่ปีถึงต้องตรวจ แล้วตรวจไปทำไม ตรวจไปเพื่ออะไร ?

ก่อนอื่นต้องแจ้งก่อนว่า รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ มีกำหนดเวลาในการตรวจสภาพรถต่างกัน

*จำไว้ให้แม่นนะครับ รถยนต์ครบ 7 ปี ส่วนรถมอไซค์ครบ 5 ปี ต้องตรวจสภาพทุกกรณี

ส่วนอัตราค่าตรวจสภาพรถ แบ่งออกได้ดังนี้

สำหรับเหตุผลที่ต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพก็เพราะว่า รถที่จะนำมาใช้งานบนท้องถนนจะต้องมีสภาพมั่นคง แข็งแรง มีลักษณะ ขนาด และเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบของรถถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับรถ ผู้โดยสารที่ไปกับรถคันนั้น ผู้ขับขี่รถคันอื่น ๆ คนเดินถนน รวมทั้งสภาพแวดล้อมต่าง ๆ

นอกจากนี้คุณสามารถตรวจสภาพรถล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนถึงวันสิ้นอายุภาษีประจำปี โดยนำรถไปตรวจได้ที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมขนส่งทางทางบก หรือที่หน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกก็ได้ แต่สำหรับรถที่มีการดัดแปลงสภาพ เปลี่ยนสี เปลี่ยนเครื่องยนต์ หรือเลขเครื่องยนต์ และรถที่ขาดต่ออายุทะเบียนเกิน 1 ปี ฯลฯ คุณจะต้องนำรถไปตรวจสภาพที่หน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น

สุดท้ายนี้ เหตุผลของการตรวจสภาพรถก็เพื่อต้องการให้รถที่วิ่งอยู่บนถนนทุกคันอยู่ในสภาพที่พร้อมสมบูรณ์ ไม่มีปัญหาขณะขับขี่ และยังเป็นการเตือนให้ดูแลรถอย่างสม่ำเสมอ ไม่เช่นนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเอง และผู้อื่น

แต่ถ้าคุณยังไม่มีประกันรถยนต์ หรือประกันรถหมด คุณสามารถเข้ามาซื้อประกันรถได้ทุกประเภท ทั้งประกันรถชั้น 1, ประกันรถ 2+, ประกันรถ 3+ ฯลฯ ได้ที่ 724 ประกันออนไลน์ได้เลยทันที ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง

ที่มา 724insure

 

 

ADD LINE SCAN OR CLICK PIC
add LINE

เอกสารที่ต้องใช้จดทะเบียนรถบรรทุกป้ายเหลือง