ประกันคุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิดส่วนบุคคล

💉ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด19
🔥 เริ่มต้น 99บาท/ปี
✅ ตาย จ่ายสูงสุด 1,000,000บาท(1ล้าน)
✅ ค่ารักษาผู้ป่วยใน 100,000

คลิ๊ก  https://share.724.co.th/insure/a/GU1pKU4V/AM00037851

vaccine covid19

Foto Instagram @dukeandduchessofcambridge

ผลประโยชน์กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
แผน 3 ราคา 679/ปี ลูกค้าเก่า แผน3 859/ปีลูกค้าใหม่


1.1 ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน วงเงินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน

100,000 บาท

1.2 เงินปลอบขวัญสำหรับผู้ป่วยในกรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน

50,000 บาท

1.3 การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว

1,000,000 บาท

2. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)

100,000 บาท

 

 

 

ADD LINE SCAN OR CLICK PIC
add LINE

เอกสารที่ต้องใช้จดทะเบียนรถบรรทุกป้ายเหลือง